Kontakt

Garaż Na Fali

Patchwork spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-920), ul. Powsińska 23/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000714347, NIP: 5213809685, REGON:369297161